Environmental efforts to save the planet for future generations

SIP HOMES® bidrog till att minska växthuseffekten genom att plantera träd i den krigshärjade Östprovinsen på Sri Lanka under World Environment Day 2017.