SIP TECHNOLOGY

Konceptet bygger på vårt patentsökta byggsystem med stomme av LSTC, självbärande lätta stålstommar, på vilka vi monterar våra SIP-paneler.

SIP-panelen i sig är en mycket stark sandwichkonstruktion, isolerad med en styv kärna av PIR-isolering, vilket ger den strukturella egenskaper liknande en I-balk, med utomordentliga brandegenskaper. Vår PIR-isolering är termoset, vilket innebär att den inte mjuknar, smälter eller droppar då den utsätts för hög värme. Vid fullt utvecklad brand brinner den inte, utan förkolnar endast långsamt.

Vår SIP-panel har en värmeledningsförmåga på rekordlåga 0,08 W/m2, vilket är helt unikt.

Sammantaget ger vårt byggsystem en lätt, brandsäker, stark och superisolerad byggnad med mycket kort byggtid.

Ett ord från grundaren

När vi startade SIP HOMES® hade vi en idé om att tillgodose en växande efterfrågan på marknaden för ett mer flexibelt, mer kostnadseffektivt och miljövänligt byggsystem. Förutom att vara innovativa ville vi samtidigt kunna erbjuda hög kvalitet i designen, vilka är synonymt med svensk industriell framgång världen över.

Designen är en viktig del när vi gör skillnad, och även om vi bygger med våra patenterade paneler – med alla de fördelar som de innebär – så är varje SIP HOME unikt för platsen eller skräddarsytt för dess nya ägare. Av denna anledning startade vi ett samarbete med ÅF Sandellsandbergs arkitekter, så att exklusiv och individuell design paras med vår kvalitet i teknik och konstruktion. Ett hem är och förblir den största investeringen i de flesta människors liv. Att utforma och bygga ett hus medför således ett stort ansvar, inte bara gentemot kunderna, utan även när det gäller hållbarhet, energieffektivitet och hur husen passar in i den omgivande miljön.

Vårt företag växer stadigt och vi strävar efter att bli den ledande leverantören av
SIP-paneler i Skandinavien. Från dag ett var vår affärsidé att kunna erbjuda hela
värdekedjan till kunden, från den ursprungliga idéskissen till att kunna lämna över nycklarna till ett färdigt hem. Genom leveranserna från vår egen toppmoderna panelfabrik i Riga, Lettland kan vi korta ner byggtiderna och hålla nere kostnaderna.

Under de senaste åren har vi utvecklats mycket framgångsrikt. SIP HOMES® är nu ett betydande företag med en utökad produktionskapacitet och vi är för närvarande verksamma i Sverige, Finland, Lettland och Spanien. Varje företags framgång är dock bara resultatet av samspelet mellan medarbetare, samarbetspartners och kunder. Vi hoppas därför att vi i även fortsättningen kommer att kunna leverera många nya SIP HOMES till nöjda kunder.