Miljöarbete för att rädda planeten åt kommande generationer

SIP HOMES® bidrog till att minska växthuseffekten genom att plantera träd i den krigshärjade Östprovinsen på Sri Lanka under World Environment Day 2017.