VÄLKOMMEN TILL SIP HOMES

Vi förstår hur den moderna människan vill leva och bo.

Detta tillsammans med vår insikt i hur vi kan effektivisera många av våra samhällsfunktioner, gör att vi kan projektera och bygga områden som är attraktiva både för dig som boende och för de som har sin arbetsplats i området.

SIP HOMES® projekterar, producerar och levererar energieffektiva prestigehem i Sverige, Finland och Spanien. Modern design, arkitektur och en hållbar samhällsplanering är vår ledstjärna.

Slottsby-puff

Sammantaget ger vårt byggsystem en lätt, brandsäker, stark och superisolerad byggnad med mycket kort byggtid.

Konceptet bygger på vårt patentsökta byggsystem med stomme av LSTC, självbärande lätta stålstommar, på vilka vi monterar våra SIP-paneler.

SIP-panelen i sig är en mycket stark sandwichkonstruktion, isolerad med en styv kärna av PIR-isolering, vilket ger den strukturella egenskaper liknande en I-balk, med utomordentliga brandegenskaper. Vår PIR-isolering är termoset, vilket innebär att den inte mjuknar, smälter eller droppar då den utsätts för hög värme. Vid fullt utvecklad brand brinner den inte, utan förkolnar endast långsamt.

Vår SIP-panel har en värmeledningsförmåga på rekordlåga 0,08 W/m2, vilket är helt unikt.

Sammantaget ger vårt byggsystem en lätt, brandsäker, stark och superisolerad byggnad med mycket kort byggtid.

Hållbarhet och socialt ansvar är en självklar del av vår verksamhet och något som engagerar oss. Vi skapar attraktiva boendemiljöer och bidrar till en hållbar stadsutveckling med fokus på en förståelse för hur människor vill leva, verka och bo, samt design och arkitektur. Vi strävar efter att göra så liten påverkan på vår miljö som möjligt. Som ett led i detta certifierar vi oss enligt ISO 14001 och ISO 9001. Genom att systematisera och standardisera vårt arbetssätt, våra metoder och materialval kan vi säkerställa att vi lägger fokus på de frågor som gör skillnad.

Några handfasta exempel är att våra fastigheter är superisolerade och utrustade med värmepumpar med värmeåtervinning för minsta möjliga energiförbrukning för dig som boende.

Produktion-Bild-nr-1

Med egen fabrik har vi full kontroll över materialflöden, leveranstider och kvalitet. Våra maskiner är de senaste och de mest flexibla i den här branschen. Det gör att vi snabbt kan ställa om vår produktion beroende på vilka ytor och dimensioner vi behöver i våra projekt.

Vi har en produktionskapacitet på ca: 750.000 m² SIP-paneler per år.

Björkbladet3 webb

SIP HOMES® projekterar, producerar och levererar energieffektiva prestigehem. Ledstjärnan är modern design och arkitektur med en hållbar samhällsplanering. Företaget startade 2014 och har i dag 17 pågående bostadsprojekt i Sverige, Finland och Spanien som innefattar allt från lyxvillor till studentbostäder. Med en egen fabrik utanför Riga har SIP HOMES® kontroll över materialflöden, leveranstider och kvalitet.

I vår organisation nyttjar vi varandras styrkor för att få fram den bästa produkten. Vi har stora visioner för framtiden och för rätt personer finns alla möjligheter till att vara med och påverka allt från utformningen i projekten till företagets processer.