HÅLLBARHET

Helhetstäckande helhetstänkande.

Hållbarhet och socialt ansvar är en självklar del av vår verksamhet och något som engagerar oss. Vi skapar attraktiva boendemiljöer och bidrar till en hållbar stadsutveckling med fokus på en förståelse för hur människor vill leva, verka och bo, samt design och arkitektur. Vi strävar efter att göra så liten påverkan på vår miljö som möjligt. Som ett led i detta certifierar vi oss enligt ISO 14001 och ISO 9001. Genom att systematisera och standardisera vårt arbetssätt, våra metoder och materialval kan vi säkerställa att vi lägger fokus på de frågor som gör skillnad.

Några handfasta exempel är att våra fastigheter är superisolerade och utrustade med värmepumpar med värmeåtervinning för minsta möjliga energiförbrukning för dig som boende.

Vi ersätter tryckimpregnerat virke med thermomodifierat trä där det är möjligt. Thermowood® är ett giftfritt, miljövänligt, mycket vackrare alternativ till traditionellt grönt eller brunt impregnerat virke. Metoden går ut på att torka virket ner till 0% fuktkvot och sedan värmebehandla det för att nå önskade egenskaper. Genom processen blir virket motståndskraftigt mot röta och svamp och blir även formstabilt.

Vi planerar våra områden enligt Postnords koncept ”Grön rutt”. Många olika arbetsfordon åker runt i boendemiljöer. För att boende- och arbetsmiljö ska bli så bra och trygg som möjligt är det viktigt med en genomtänkt trafikplanering.

Grön rutt bidrar även till minskad miljöbelastning. Med grön rutt får bostadsområdet:

  • Ökad trafiksäkerhet
  • Tryggare boendemiljö
  • Minskad miljöbelastning
  • Minskat buller